Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo kết quả NLTN tháng 12/2019 online
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 22 January 2019, 10:26 AM
 

Kết quả kỳ thi NLTN tháng 12/2018 (xem online)
Gửi các thí sinh tham dự kỳ thi NLTN tháng 12/2018 tại ĐH Hà Nội. 
BTC kỳ thi NLTN xin được thông báo về kết quả online sẽ được đăng tải vào ngày 23/1/2019. Mời các thí sinh xem điểm thi tại đường linhk dưới đây:
【和】https://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html