Dịch vụ biên - phiên dịch

MỘT SỐ HOẠT  ĐỘNG KHÁC

Khoa tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo tiếng Nhật hàng đầu cả nước, có uy tín trong và ngoài nười về chất lượng đào tạo.Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa đang triển khai một số hoạt động sau: 

 • Cung cấp dịch vụ biên - phiên dịch và hiệu đính văn bản Việt – Nhật – Anh.
 • Cung cấp chuyên gia, cố vấn về chương trình đào tạo, giáo viên giảng dạy.
 • Cung cấp nguồn nhân lực tiếng Nhật cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các khóa học (Giáo học pháp, Ghi chép sổ sách kế toán bằng tiếng Nhật, Tiếng Nhật thương mại...).
 • Mở các lớp bồi dưỡng, luyện thi theo nhu cầu (Năng lực tiếng Nhật, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, biên - phiên dịch…).
 • Cung cấp và tổ chức sát hạch năng lực tiếng Nhật mọi trình độ.
 • Tổ chức các hội thảo về học thuật, khoa học, du học, việc làm…
 • Làm đầu mối giới thiệu, xúc tiến hợp tác với các trường đại học, trường chuyên môn của Nhật Bản để thực hiện du học ở các cấp độ (sau đại học, đại học, các khóa học ngắn hạn…).

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 305-307, nhà C, Trường Đại học Hà Nội

Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Fax: 84-4-3854 5796

Website: http://web.hanu.vn/jp/

Email: khoatiengnhathanujp@gmail.com

 その他のサービス

ハノイ大学日本語学部はベトナムにおける有数の日本語教育機関として国内外で広く知られる。本学部は、日本語教育や研究の他に、下記通りのサービスも提供する。

 • 越日間の通訳・翻訳サービスや越-日-英3カ国間の文章校正。
 • 日本語育成プログラムの専門家やアドバイザー、教師を提供。
 • 国内外の企業、組織への日本語人材紹介。
 • 教授法、簿記、ビジネス日本語等の講座とその修了証明書発行。
 • 日本語能力試験対策、初中上各級日本語、通訳・翻訳などニーズに合ったコースを提供。
 • 日本語検定各級試験の提供と実施。
 • 学術シンポや留学・就職セミナーを開催。
 • 日本での大学院、大学、短期コース等の留学を実現させるため、仲介者として大学や専門学校との協力を推進する。 

 連絡先

ハノイ大学C棟305-307号室

ベトナム社会主義共和国ハノイ市タインスアン区グエンチャイ通り9キロ地点

Fax: 84-4-3854 5796

Website: http://web.hanu.vn/jp/

Email: khoatiengnhathanujp@gmail.com

Last modified: Monday, 1 August 2016, 4:54 PM