Chính quy

Trong xu thế toàn cầu hoá,  ngoài tiếng Anh thì nhu cầu học tiếng Nhật ở Việt Nam cũng ngày càng tăng lên nhanh chóng. Điều đó phần nào thể hiện trong số lượng tuyển sinh như biểu đồ bên dưới.  Từ mỗi khoá đào tạo 4 lớp, hiện số lượng đó đã tăng thành 6 lớp với quy mô đầu vào từ 175 đến 200 sv/khoá.

Hầu hết sinh viên ra trường với thành tích tốt nghiệp khá, giỏi và đều có việc làm ổn định, thu nhập cao.

 

 

 

 

 

Last modified: Monday, 1 August 2016, 4:51 PM