Các câu hỏi thường gặp

1.     Khi nào thì sinh viên được phép bảo lưu và thời gian bảo lưu tối đa là bao lâu?

Sinh viên được bảo lưu sau khi đã có điểm của học kỳ đầu tiên. Sinh viên được bảo lưu tối đa 2 lần (mỗi lần được bảo lưu nhiều nhất là 1 năm) và khoảng cách giữa 2 lần ít nhất là một học kỳ

2.     Thời gian công bố điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ là bao lâu kể từ ngày thi?

Với cả hai trường hợp trên đều là khoảng 2 tuần.

3.     Khoa tiếng Nhật có chế độ giảm học phí cho sinh viên nghèo không?

Khoa không có chế độ này. Việc miễn giảm học phí được thực hiện theo quy định của Nhà trường.

4.     Khoa tiếng Nhật có chế độ cho sinh viên đang theo học mượn tài liệu học tiếng Nhật không?

Sinh viên có thể mượn tài liệu, sách vở tiếng Nhật tại thư viện của trường.

5.     Phương thức chuyển điểm sau khi sinh viên đi học tại Nhật về?

Sinh viên có thể liên hệ với trợ lý hành chính để được tư vấn về phương thức chuyển điểm.

6.     Khi nào thì nhận được học bổng của trường?

Sinh viên có thể nhận được học bổng của kỳ học đó sau 2 tháng kể từ ngày kỳ học kết thúc.

7.     Sinh viên năm mấy thì được đăng ký các chương trình đi học trao đổi, chương trình học bổng Mext?

Sinh viên năm 3 được tham gia các chương trình này.

Last modified: Monday, 6 June 2016, 12:02 PM