Sau Đại học

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về ngành ngôn ngữ Nhật, từ năm 2010 Khoa tiếng Nhật bắt đầu triển khai chương trình đào tạo Sau đại học, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu Nhật Bản học. Ngoài ra để tăng thêm loại hình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm 2015 Khoa tiếng Nhật mở liên kết Hệ Sau đại học với Trường Đại học nữ sinh Nara, Nhật Bản. Học viên theo học chương trình này, sau tốt nghiệp sẽ  được cấp hai bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật (do Trường Đại học Hà Nội cấp)  và Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật (do Trường Đại học Nữ sinh Nara cấp).

Hàng năm Khoa Sau đại học nhận hồ sơ thi tuyển vào tháng 4 và tổ chức thi vào tháng 8.

Mọi chi tiết về tuyển sinh, vui lòng liên hệ:

Khoa Sau đại học. Phòng 211, tầng 2, nhà C.

Last modified: Monday, 1 August 2016, 4:52 PM