Địa chỉ liên hệ

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng 305-307, nhà C, Trường Đại học Hà Nội

Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Fax: 84-4-3854 5796

Website: http://web.hanu.vn/jp/

Email: khoatiengnhathanujp@gmail.com

連絡先

ハノイ大学C棟305-307号室

ベトナム社会主義共和国ハノイ市タインスアン区グエンチャイ通り9キロ地点

Fax: 84-4-3854 5796

Website: http://web.hanu.vn/jp/

Email: khoatiengnhathanujp@gmail.com

Last modified: Thursday, 21 July 2016, 10:01 AM