Các Tổ chức đoàn thể

Các Tổ chức có quan hệ hợp tác        各組織との協力関係

Ÿ 1. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

     在ベトナム日本大使館

Ÿ 2. Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản 

     国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

Ÿ 3. Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

    ベトナム日本友好協会

Ÿ 4. Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

     ベトナム日本人材協力センター

Ÿ 5. Hiệp hội hữu nghị hòa bình Nhật Bản - Việt Nam thuộc tỉnh Fukuoka 

    日本ベトナム友好協会福岡支部

Ÿ 6. Hiệp hội xúc tiến phổ cập ghi chép sổ sách kế toán Nhật Bản tại Việt Nam

     特定非営利活動法人 ベトナム簿記普及推進協議会

Ÿ 7. Tổ chức phái cử giáo viên tình nguyện tiếng Nhật - ICEA

      (International cross - cultural exchange association)...

      アイセア 日本語教師インターンシップ海外派遣プログラム

 

Last modified: Thursday, 21 July 2016, 10:05 AM