KHOA TIẾNG NHẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
  Skip tin tức

  Tin tức

  Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
  Lịch học, phòng học khối Vừa làm vừa học (hệ tại chức) K25
  by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 29 November 2019, 3:39 PM
   

  Gửi các em sinh viên

  Khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội xin thông báo tới những sinh viên vừa...
  Read the rest of this topic
  (285 words)
   
  Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
  Danh sách thí sinh dự thi N1, N2 ngày 1.12.2019
  by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 22 November 2019, 1:49 PM
   

  Ban tổ chức cuộc thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12 năm 2019 xin thông báo cho anh (chị) được biết:...

  Read the rest of this topic
  (427 words)
   
  Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
  Thông báo trả kết quả thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2019
  by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 23 September 2019, 1:56 PM
   

  THÔNG BÁO

  Ban tổ chức cuộc thi Năng lực tiếng Nhật năm 2019 xin thông báo cho anh (chị) được biế...

  Read the rest of this topic
  (172 words)
   
  Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
  Thông báo lịch chia lớp, Thời khóa biểu học của NB19 (khóa 2019-2023)
  by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 29 August 2019, 3:59 PM
   

  Gửi các em sinh viên

  Cô gửi các em TKB học bắt đầu từ ngày 9/9 ~ (xem sheet CQ) và danh sách chia lớp như file đính kèm nhé.

  C.Thu