HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main Menu
KHOA TIẾNG NHẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Tin tức chung

Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 03:37 PM
 

Cô gửi các em TKB của Khoa tiếng Nhật.

V.Thu

Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách sinh viên CT2 học cùng sinh viên năm 1 khóa 2014
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 03:36 PM
 

Cô gửi các em danh sách những bạn học cùng lúc 2 chương trình tại Khoa tiếng Nhật.

Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học CT2 ngành ngôn ngữ Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 08:56 AM
 

Khoa tiếng Nhật xin thông báo những sinh viên đủ điều kiện học  cùng lúc 2 chương trình ngành ngôn ngữ Nhật.

V.Thu

Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo thi hệ Vừa làm vừa học (hệ tại chức) năm 2014
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 08:39 AM
 

Khoa tiếng Nhật xin được trân trọng thông báo về thời gian thi đầu vào hệ Vừa làm vừa học (hệ tại chức) năm 2014. Chi tiết xin xem file đính kèm.

V.Thu


Skip Login
Khi đăng ký mới, bạn phải mở email cá nhân để xác nhận, có thể email từ trang web này gửi bị chuyển vào mục Bulk, bạn hãy tìm trong đó. Nếu vẫn không nhận được email khẳng định việc đăng ký, bạn liên hệ với: hoangtb@hanu.edu.vn

hoa anh dao
hoa anh dao

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 Today Sunday, 23 November 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip Các liên kếtSkip Hit counter

Hit counter

HANU
nui phu si