HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main Menu
nui phu si
KHOA TIẾNG NHẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Tin tức chung

Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo tuyển sinh Sau đại học ngành ngôn ngữ Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 3 April 2015, 01:23 PM
 
Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về việc tuyển sinh Sau đại học ngành ngôn ngữ Nhật (đào tạo Thạc sỹ), mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật và thi cấp chứng chỉ N5-N1
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 December 2014, 09:46 AM
 
Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật và thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5-N1(mọi thông tin chi tiết có trong file đính kèm).
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách chia lớp VLVH khóa K20
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 11 December 2014, 02:39 PM
 
Gửi các em danh sách chia lớp khóa K20. Trong file đính kèm có 2 sheet. Sheet 1 là lớp 1NBK20 học buổi sáng. Sheet 2 là lớp 2NBK20 học buổi chiều.
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu lớp VLVH khóa K20
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 11 December 2014, 02:24 PM
 
Thời khóa biểu lớp VLVH khóa K20.

Skip Login
Khi đăng ký mới, bạn phải mở email cá nhân để xác nhận, có thể email từ trang web này gửi bị chuyển vào mục Bulk, bạn hãy tìm trong đó. Nếu vẫn không nhận được email khẳng định việc đăng ký, bạn liên hệ với: hoangtb@hanu.edu.vn

hoa anh dao
hoa anh dao

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Today Wednesday, 6 May 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Các liên kếtSkip Hit counter

Hit counter

HANU