Vừa làm vừa học

Ngoài Hệ đào tạo chính quy, Khoa tiếng Nhật còn triển khai chương trình đào tạo Hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ) với quy mô tuyển sinh khoảng 100 sinh viên/ khoá.

Thời gian nộp hồ sơ đầu tháng 10, thời gian thi tuyển đầu tháng 11. Theo lịch hàng năm của Phòng đào tạo.

Để biết thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ khoa tiếng Nhật, phòng 307 nhà C. 

Last modified: Monday, 1 August 2016, 4:52 PM