Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Trả kết quả N1, N2 vét trong 02 ngày: 24, 25/10/2018
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 16 October 2018, 8:21 AM
 

Ban tổ chức Cuộc thi NLTN 7/2018 xin được thông báo về việc trả kết quả "VÉT" N1, N2 trong 02 ngày là ngày 24,25/10/2018. Trân trọng thông báo.