Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
TKB và ds chia lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Saturday, 8 September 2018, 10:28 AM
 

Cô gửi các em sinh viên TKB và ds chia lớp NN2 tiếng Nhật. Thời gian học bắt đầu từ tuần sau nhé.

C.Thu