Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Phòng học lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 6 September 2018, 1:47 PM
 

Cô gửi các em sinh viên các khoa tiếng phòng học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật nhé. Lịch học sẽ bắt đầu từ tuần sau nhé.

C.Thu