Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo mở thêm 1 lớp học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 28 August 2018, 4:05 PM
 

Gửi các em sinh viên các Khoa
Do số lượng sinh viên đăng ký học NN2 tiếng Nhật tối thứ 2, thứ 4 quá ít không đủ lớp vì vậy Khoa quyết định sẽ mở thêm 1 lớp tối thứ 3,5. Đề nghị những em sinh viên đã đăng ký lớp thứ 2,4 hủy đăng ký và đăng ký sang lớp thứ 3,5 nhé.
Mọi thông tin các em có thể phản hồi ở dưới đây nhé.
Cảm ơn các em.