Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo vv giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 16 năm 2018
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Wednesday, 16 May 2018, 4:36 PM
 

Gửi các em sinh viên

Cô gửi các em  Thông báo vv giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 16 năm 2018  như file đính kèm bên dưới nhé.
C.Thu

1/ Thông báo vv giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 16 năm 2018

2/ Các biểu mẫu học bổng Nghị lực

3/ Các biểu mẫu học bổng Triển vọng