Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch, khách sạn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy (Khách sạn Melia Hà Nội)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 7 November 2017, 3:51 PM
 

Gửi các em sinh viên

Cô gửi các em chương trình  tham quan thực tế doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch, khách sạn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2015 và 2016 (Khách sạn Melia Hà Nội) vào ngày thứ 2 13/11. Em nào có nguyện vọng đi tham quan thì đăng ký với Phòng Công tác học sinh, sinh viên và quan hệ doanh nghiệp nhé.

C.Thu