Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Phòng học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Wednesday, 30 August 2017, 9:48 AM
 

Gửi các em sinh viên

Cô gửi các em sinh viên đã đăng ký học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật phòng học như sau nhé.

1. Lớp 1NN2 học chiều thứ 3, thứ 5 học tại 601C

2. Lớp 2NN2 học chiều thứ 2, thứ 4 học tại 601C.

Thời gian học sẽ từ 5/9 ~16/12/2017. Học từ 16h30 ~ .