Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Lịch học lớp NN2
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 28 August 2017, 3:35 PM
 

Gửi các em sinh viên 

Lịch học lớp NN2 sẽ bắt đầu từ ngày 4/9/2017

1. Thời gian:

- Lớp Nhật 1+2: học ghép lớp vào thứ 3, thứ 5

- Lớp Nhật 3: thứ 2 và thứ 4

2. Địa điểm:

Cô sẽ thông báo trên bảng tin của khoa Nhật vào thứ 6 ngày 1/9/2017

Các em theo dõi trên bảng tin để đi học đúng thời gian nhé!

Cảm ơn các em.