Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Mở đăng ký lớp học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 21 August 2017, 3:23 PM
 

Gửi các em sinh viên các khoa tiếng trong Hanu

Khoa tiếng Nhật năm học 2017-2018 sẽ mở 3 lớp học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật vào thời gian như sau:

1. Lớp 1,2 NN2 học thứ 3 và thứ 5 vào lúc 16h30 ~ 

2. Lớp 3NN2 học thứ 2 và thứ 4 vào lúc 16h30 ~

Đối đa mỗi lớp là 30 sinh viên. 

Đăng ký online và hạn đăng ký là 90 sinh viên sớm nhất nhé.

Sau khi đăng ký xong mời các em qua VP Khoa 305C để mua sách học nhé. Hạn cuối cùng cô nhận đăng ký online là hết ngày 25/8/2017

Thời gian học từ 5/9/2017 ~. Cụ thể về phòng học cô sẽ dán tại bảng tin của Khoa.

C.Thu