Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách sinh viên bị thôi học
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 3 November 2016, 8:11 AM
 

Thực hiện Quy trình rà soát và quản lý sinh viên chính quy đang theo học tại các Khoa, Bộ môn, Phòng Quản lý Đào tạo đã tập hợp những sinh viên đã nghỉ học quá thời gian cho phép theo file đính kèm bên dưới.

C.Thu