Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 1 September 2016, 11:04 AM
 

Cô gửi các em sinh viên các Khoa tiếng thời khóa biểu học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật.

Thời gian học từ 16h30 ~ 18h30 vào các ngày theo lịch các em đã đăng ký là thứ 2+thứ 4 hoặc thứ 3+thứ 5.

C.Thu