Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Nhận đăng ký học NN2 môn tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 16 August 2016, 8:18 AM
 

Gửi các em sinh viên ngôn ngữ các Khoa

Năm học 2016-2017 Khoa tiếng Nhật sẽ mở 4 lớp học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật (chỉ tiêu nhận 120 sinh viên). Khoa sẽ nhận đăng ký học từ ngày 15/8 ~ 26/8/2016 và chỉ nhận 120 sv.

Lớp sẽ khai giảng ngày 5/9/2016. Ngày 31/8/2016 các em xem lịch học tại website của Khoa.

Lưu ý: Sinh viên đến phòng 305C để đăng ký học.

C.Thu