Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 11 August 2016, 2:51 PM
 

Cô gửi các em sinh viên hệ Chính quy và tại chức thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017.