Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu lớp Vừa làm vừa học khóa K21
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Wednesday, 16 December 2015, 4:09 PM
 
Gửi các em Thời khóa biểu của lớp VLVH khóa K21. Các em xem sheet có tên là Tại chức để xem TKB nhé.
C.Thu