Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Đơn chuyển điểm dành cho sv đi học Trao đổi, HB Mext
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 8 December 2015, 3:16 PM
 
Gửi các em sinh viên đi học tại Nhật Bản về đơn chuyển điểm sau khi đi học về.
C.Thu