Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Kế hoạch học các môn chung (Cơ sở văn hóa, Tin học cơ sơ,...)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 25 September 2015, 3:39 PM
 
Cô gửi các em lịch trình học các môn chung. Các em lưu ý thời hạn đăng ký và trách trường hợp đăng ký nhiều mà không bố trí được thời gian học các môn khác.
C.Thu