Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo thời gian bán và thu hồ sơ thi NLTN tháng 12 năm 2015
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 3 August 2015, 2:46 PM
 
Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về thời gian bán và nhận hồ sơ thi NLTN tháng 12 năm 2015 như trong file đính kèm.