Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Mở lớp ôn thi đầu vào hệ Tại chức năm 2015
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Wednesday, 20 May 2015, 8:43 AM
 
Khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội mở lớp bồi dưỡng tiếng Nhật cho tất cả các đối tượng muốn ôn thi vào hệ tại chức của Khoa. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.
V.Thu