Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo tuyển sinh Sau đại học ngành ngôn ngữ Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 3 April 2015, 1:23 PM
 
Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về việc tuyển sinh Sau đại học ngành ngôn ngữ Nhật (đào tạo Thạc sỹ), mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.