Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật và thi cấp chứng chỉ N5-N1
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 December 2014, 9:46 AM
 
Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Nhật và thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5-N1(mọi thông tin chi tiết có trong file đính kèm).