Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách sinh viên CT2 học cùng sinh viên năm 1 khóa 2014
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 3:36 PM
 

Cô gửi các em danh sách những bạn học cùng lúc 2 chương trình tại Khoa tiếng Nhật. Sau cuộc họp Khoa quyết định cho những sinh viên học CT2 vào học cùng với những sinh viên năm 1. Những em nào có nguyện vọng học chiều thì cô xếp vào lớp 5, lớp 6. Còn những em nào học sáng thì cô xếp vào lớp 2, lớp 4 nhé.

V.Thu