Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học CT2 ngành ngôn ngữ Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 8:56 AM
 

Khoa tiếng Nhật xin thông báo những sinh viên đủ điều kiện học  cùng lúc 2 chương trình ngành ngôn ngữ Nhật.

V.Thu