Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo thi hệ Vừa làm vừa học (hệ tại chức) năm 2014
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 26 September 2014, 8:39 AM
 

Khoa tiếng Nhật xin được trân trọng thông báo về thời gian thi đầu vào hệ Vừa làm vừa học (hệ tại chức) năm 2014. Chi tiết xin xem file đính kèm.

V.Thu