Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách chia lớp khóa NB14
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 25 September 2014, 3:47 PM
 

Cô gửi các em sinh viên danh sách chia lớp. Các em xem mình thuộc lớp nào thì đi học theo thời khóa biểu của lớp đó nhé.

P/s: Những bạn sinh viên cô bôi màu đỏ hiện tại sẽ làm lớp trưởng của lớp nhé.

C.Thu