Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu năm học 2014-2015
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 25 September 2014, 3:44 PM
 

Thời khóa biểu năm học 2014-2015. Các em sinh viên mới nhập học năm thứ 1 chú ý lịch học, đi học đúng lịch học như trong TKB ghi nhé (bắt đầu học từ tuần sau ngày 29/9).

C. Thu