Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo nhận đăng ký học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Wednesday, 13 August 2014, 2:34 PM
 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2014 – 2015 của Nhà trường, Khoa tiếng Nhật tổ chức giảng dạy môn Ngoại ngữ II tiếng Nhật cho sinh viên năm thứ 3, hệ Chính quy, Khoá 2012 – 2016 (chi tiết xin xem file đính kèm).

C.Thu