Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Chương trình lễ mitting kỷ niệm 40 năm giảng dạy tiếng Nhật và 20 năm thành lập Khoa tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 3 October 2013, 1:54 PM
 
Chương trình lễ mitting kỷ niệm 40 năm giảng dạy tiếng Nhật và 20 năm thành lập Khoa tiếng Nhật.