Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Danh sách chia lớp dành cho sinh viên khóa 2013
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 26 September 2013, 11:23 AM
 

Cô gửi các em sinh viên khóa 2013 danh sách chia lớp. Riêng lớp 6Nb-13 sẽ là lớp dành cho những bạn thi đầu vào bằng tiếng Nhật.

C.Thu