Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu học kỳ 1 khóa 2013
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Saturday, 21 September 2013, 4:43 PM
 

Ngày 30/9/2013 khối NB-13 (khóa 2013) sẽ bắt đầu đi học. Cô gửi thời khóa biểu của từng lớp trong file đính kèm. Đề nghị các em sinh viên xem và đi học đúng theo thời gian ghi trong thời khóa biểu.

C.Thu