Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo về việc Học cùng lúc 2 chương trình
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 22 August 2013, 8:01 AM
 

Quyết định của Hiệu trưởng ban hành quy định Học cùng lúc hai chương trình, áp dụng từ năm học 2013-2014 trở đi.
Quy định mới cho phép sinh viên được đăng ký trực tuyến. Mọi thông tin sinh viên xem file đính kèm.

V.Thu