Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 12 April 2013, 11:26 AM
 

Để khảo sát thông tin các sinh viên đã tốt nghiệp từ Khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội, Khoa xin gửi phiếu điều tra tới các bạn là cựu sinh viên (như file đính kèm).

Xin vui lòng điền vào phiếu khảo sát và gửi về theo địa chỉ: thuvu.hanu.jp@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

V.Thu