Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 21 March 2013, 10:52 AM
 
Vào ngày 25/01/2013, tại trường đại học Hà Nội, hai học viên của khóa Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật.

anh1
anh2

anh3