Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khóa biểu lớp Vừa làm vừa học K18
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 28 January 2013, 3:16 PM
 

Lịch học lớp 1NB-K18 và 2NB-K18 hệ Vừa làm vừa học sẽ bắt đầu đi học vào sáng ngày 18/2/2013. Cô gửi các em Thời khóa biểu của khóa K18.

C.Thu