Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo tuyển giảng viên tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 10 November 2011, 10:43 AM
 

Khoa tiếng Nhật xin được thông báo về việc tuyển giảng viên tiếng Nhật. Mọi thông tin chi tiết xin đọc file đính kèm.

V. Thu