Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo mở lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật (từ N1~N5)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 August 2011, 10:09 AM
 
Khoa tiếng Nhật xin thông báo về việc mở lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật từ N1~N5. Mong thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.