Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo về lớp học kế toán ngắn hạn (boki)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 August 2011, 9:57 AM
 

Hiện nay Khoa tiếng Nhật đang chiêu sinh lớp học kế toán sơ cấp bằng tiếng Nhật, Khóa học 10 buổi. Mọi thông tin chi tiết của khóa học xin xem tại file đính kèm.