Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo mở lớp Nhật A năm 2011
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 August 2011, 9:49 AM
 

Khoa tiếng Nhật bắt đầu chiêu sinh lớp Nhật A năm 2010 - Bồi dưỡng tiếng Nhật thi đầu vào hệ Vừa làm vừa học.Chi tiết xin xem file đính kèm.