Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo mở lớp Nhật A năm 2011
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 15 August 2011, 9:41 AM
 

Khoa tiếng Nhật bắt đầu chiêu sinh lớp Nhật A năm 2011 - Bồi dưỡng tiếng Nhật thi đầu vào hệ Vừa làm vừa học. Em nào muốn tham gia đăng ký học thì đến Văn phòng Khoa Nhật để đăng ký. Chi tiết đọc file đính kèm.