HANU
 
 

Tin tức và thông báo chung


DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2010-2014 VÀ HỆ HIỆP ĐỊNH CUBA Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:53 AM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP 8 KỲ HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2010-2014 VÀ HỆ HIỆP ĐỊNH CUBA Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:48 AM
ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC MÔN HP VII Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:45 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014- NĂM 4 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:40 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2013-2014- NĂM 3 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:36 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:34 AM
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:29 AM
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:38 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:34 PM
ĐIỂM THI CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2012-2013! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:32 PM
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ 2009- 2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Thu, 11 Jul 2013, 02:53 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2009-2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Mon, 17 Jun 2013, 11:03 AM
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ 2009- 2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 4 Jun 2013, 09:54 AM
KẾT QUẢ HỌC TẬP 8 HỌC KỲ KHÓA 0+4VN09, 1+3VN10, 2+2VN11 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Sun, 19 May 2013, 10:15 PM
Thông báo ôn thi tốt nghiệp khóa 0+4VN09, 1+3VN10, 2+2VN11 - Năm học 2012-2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Thu, 16 May 2013, 12:21 PM
Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề “khoảnh khắc Đại học Hà Nội” Picture of Tăng Bá Hoàng Tăng Bá Hoàng 0 Tăng Bá Hoàng
Mon, 29 Oct 2012, 03:57 PM
lịch học năm học 2012-2013 Picture of VNH- Nguyen Thi Tu VNH- Nguyen Thi Tu 0 VNH- Nguyen Thi Tu
Fri, 10 Aug 2012, 03:45 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 2008 - 2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 27 Jun 2012, 04:05 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 11 Feb 2012, 03:02 PM
Danh sách sinh viên đỗ tốt nghiệp lần 2 (khóa 2007-2011) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 22 Dec 2011, 09:55 AM
DANH SÁCH THI LẠI TỐT NGHIỆP KHÓA 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 24 Nov 2011, 09:18 AM
Lịch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 11 Nov 2011, 09:02 AM
THỜI KHÓA BIỂU NĂM THỨ 3 VÀ NĂM THỨ 1 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Aug 2011, 05:02 PM
Lịch thi lại Học kỳ II và Học kỳ VI, năm học 2010-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Aug 2011, 04:47 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sun, 14 Aug 2011, 03:53 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:32 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:31 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:23 PM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ II - KHỐI LỚP NĂM THỨ 2 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 7 Jul 2011, 04:41 PM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ II KHỐI LỚP NĂM THỨ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 6 Jul 2011, 11:19 AM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ KHỐI LỚP NĂM THỨ 1 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 6 Jul 2011, 11:16 AM
Danh sách sinh viên đỗ tốt nghiệp (có bổ sung tên của 16 sinh viên) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 30 Jun 2011, 05:47 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 27 Jun 2011, 03:33 PM
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 27 Jun 2011, 11:10 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 15 Jun 2011, 06:00 PM
danh sách thi môn Nghi thức lời nói tiếng Việt cho khối lớp năm 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 9 Jun 2011, 05:13 PM
Thi TIN HỌC cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 19 May 2011, 10:18 AM
thi lại môn Hà Nội học Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:31 PM
THỜI HẠN NỘP GIẤY XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:17 PM
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:14 PM
LỊCH HỌC LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 16 Apr 2011, 12:16 PM
Thi lại tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 23 Mar 2011, 09:24 AM
LỊCH THI CHO SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 14 Mar 2011, 01:34 PM
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 12 Jan 2011, 12:43 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 11 Jan 2011, 05:16 PM
Thông báo cho sinh viên năm thứ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 8 Jan 2011, 12:46 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 7 Jan 2011, 06:34 PM
Thông báo học lại môn Văn học VN I cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 24 Dec 2010, 12:47 PM
Thông báo học lại môn Địa lý VN cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 22 Dec 2010, 06:20 PM
THÔNG BÁO HỌC LẠI VĂN HỌC VN I Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 13 Dec 2010, 10:25 AM
Danh sách sinh viên thi lại tốt nghiệp khoá 2006-2010 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 6 Dec 2010, 04:11 PM
Đăng ký học lại những môn học của HK V Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 2 Dec 2010, 03:45 PM
Lịch thi cuối học kỳ I - năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 2 Dec 2010, 03:20 PM
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2006-2010 khối các ngành tiếng Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 26 Nov 2010, 07:49 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN THI LẠI TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Nov 2010, 09:33 AM
THÔNGBÁO THI LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 (NĂM HỌC 2009-2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 25 Oct 2010, 02:02 PM
Thông báo (lần 3) kế hoạch Hội thảo KHGV Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Oct 2010, 08:38 AM
Điểm thi học kỳ VI năm III Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:24 PM
Điểm thi học kỳ IV năm II Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:17 PM
Điểm thi học kỳ II năm I Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:13 PM
THỜI KHOÁ BIỂU MÔN DỊCH III - KHỐI LỚP NĂM THỨ 4 (áp dụng từ ngày 18/10/2010 đến ngày 25/12/2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:10 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 (áp dụng từ ngày 10/09/2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:06 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 31 Aug 2010, 09:16 AM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 (NĂM THỨ 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 03:12 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 03:02 PM
MẪU LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 12:57 PM
THÔNG BÁO TRẢ HÈ 2010 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 11 Aug 2010, 08:10 AM
THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 9 Aug 2010, 02:48 PM
THÔNG BÁO HỌP Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 29 Jul 2010, 02:32 PM
THÔNG BÁO HỌC LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 (KHOÁ 2006-2010) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 27 Jul 2010, 02:04 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THI NĂM THỨ 2 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 29 May 2010, 09:27 PM
DANH SÁCH THI MÔN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT IV, NĂM THỨ 2 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 29 May 2010, 09:10 PM
KẾT QUẢ CUỘC THI NÓI GIỎI TIẾNG VIỆT LẦN THỨ 2 Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 17 May 2010, 07:28 AM
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TÔT NGHIỆP (NĂM THỨ 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 12 May 2010, 12:19 PM
THÔNG BÁO THI BÙ CÁC MÔN CHO NĂM THỨ 4 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 6 May 2010, 04:38 PM
Phó chủ tịch hội hữu nghị các dân tộc Cuba thăm Trường ĐHHN Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 23 Mar 2010, 12:51 PM
Thư mời tham dự Ngày hội Thông tin - Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2010 Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Sat, 20 Mar 2010, 04:28 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 22 Feb 2010, 10:47 PM
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP VN-07, KHÓA 2005-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 25 Dec 2009, 07:52 AM
KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CHO SV KHOA VIỆT NAM HỌC Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 23 Dec 2009, 03:04 PM
THÔNG BÁO THI LẠI TỐT NGHIỆP VN-07, NĂM HỌC 2008-2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 14 Dec 2009, 12:27 PM
DANH SÁCH THI MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 11 Dec 2009, 01:12 PM
LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Dec 2009, 09:14 AM
Kính gửi các thầy cô cơ hữu Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Wed, 9 Dec 2009, 08:50 AM
KẾT QUẢ THI TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 9 Nov 2009, 04:57 PM
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ LƯU HỌC SINH KHOA VIỆT NAM HỌC Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Mon, 9 Nov 2009, 11:45 AM
TIN TỪ ĐOÀN THỂ THAO CỦA KHOA VNH Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Sun, 8 Nov 2009, 08:59 AM
THÔNG BÁO DỰ HỘI TRƯỜNG Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 7 Nov 2009, 03:11 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM HỌC 2009-2010 (cập nhật 31.10) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 5 Nov 2009, 06:16 PM
LỊCH TRÔNG THI NGÀY 24-10-2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 22 Oct 2009, 03:57 PM
Kính tặng các Mẹ, các Chị và các Em nhân ngày 20-10! Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 15 Oct 2009, 04:39 PM
Mời tham dự Tọa đàm Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 13 Oct 2009, 10:59 AM
qui trình tiếp nhận và xử lý đơn của LHS khoa VNH Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 5 Oct 2009, 04:16 PM
Liên hoan tiếng hát công đoàn Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Thu, 1 Oct 2009, 02:56 PM
Tọa đàm về phòng chống bạo lực gia đình Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Thu, 1 Oct 2009, 02:54 PM
THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN GVCN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 29 Sep 2009, 10:17 PM
THÔNG BÁO LỄ BẾ GIẢNG LỚP TV NGẮN HẠN CHO LHS LÀO Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 28 Sep 2009, 08:48 PM
THÔNG BÁO ĐÊM LIÊN HOAN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC 1-10 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 26 Sep 2009, 01:29 PM
THÔNG BÁO HỌP Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 24 Sep 2009, 09:41 PM
THÔNG BÁO HỌP GVCN THƯỜNG KÌ THÁNG 9 (ĐÍNH CHÍNH) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 24 Sep 2009, 03:38 PM
THÔNG BÁO HỌP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 17 Sep 2009, 09:10 AM
LỊCH THI LẠI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Sep 2009, 08:56 AM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 (HỆ CHÍNH QUY) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sun, 6 Sep 2009, 03:49 PM
THỜI KHÓA BIỂU NGẮN HẠN 5 THÁNG (CẬP NHẬT) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 5 Sep 2009, 07:00 PM
DANH SÁCH 2+2 DÂN TỘC VÂN NAM Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 5 Sep 2009, 01:30 PM
lịch đón sinh viên 9-2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 5 Sep 2009, 09:28 AM
THÔNG BÁO HỌP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Wed, 26 Aug 2009, 02:32 PM
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA HỆ 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 21 Aug 2009, 03:38 PM
THỜI KHÓA BIỂU NĂM THỨ 4 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 14 Aug 2009, 08:31 PM
THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2009-2010 (cập nhật) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 10 Aug 2009, 01:09 PM
THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2009-2010 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 24 Jul 2009, 10:22 AM
KẾT QUẢ THI NĂM THỨ 2 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 11 Jul 2009, 05:01 PM
KẾT QUẢ THI NĂM THỨ 3 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 7 Jul 2009, 09:50 PM
KẾT QUẢ THI HỌC KÌ II NĂM THỨ 1 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 7 Jul 2009, 11:07 AM
THÔNG BÁO Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sun, 28 Jun 2009, 01:33 PM
THÔNG BÁO LỄ PHÁT BẰNG VÀ CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP 2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 26 Jun 2009, 03:21 PM
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2+2-VN 07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Wed, 24 Jun 2009, 02:59 PM
THÔNG BÁO Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Wed, 24 Jun 2009, 02:55 PM
KẾT QUẢ KHÓA LUẬN 2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 12 Jun 2009, 09:32 AM
THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP, 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 2 Jun 2009, 10:10 AM
LỊCH THI HỌC KÌ II, NĂM 1,2,3 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 1 Jun 2009, 05:22 PM
THÔNG BÁO KHẨN VỀ HỘI THẢO Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Sun, 31 May 2009, 03:50 PM
LỊCH THI TỐT NGHIỆP NĂM THỨ 4, 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 29 May 2009, 04:10 PM
THÔNG BÁO (GỬI HOÀNG SOÁI-4VN-07) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 29 May 2009, 03:57 PM
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỘI THẢO Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Fri, 29 May 2009, 03:51 PM
THÔNG BÁO LỊCH THI CHO SV NĂM 1,2,3 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 29 May 2009, 03:34 PM
THÔNG BÁO GỬI SV NĂM THỨ 4, VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 25 May 2009, 04:49 PM
THÔNG BÁO HỌP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 25 May 2009, 04:42 PM
LỊCH THI HỌC KÌ II Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 25 May 2009, 04:39 PM
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP (GỬI LỚP 5VN-07) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 21 May 2009, 10:32 AM
THÔNG BÁO (GỬI LƯƠNG HẰNG) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Wed, 20 May 2009, 04:42 PM
THÔNG BÁO KHẨN ( GỬI MẠNH MẠNH, THI GIA TOÀN, HOÀNG TIỂU KIỆT, KHỐI VN-07) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 19 May 2009, 10:54 AM
KẾT QUẢ THI MÔN NGỮ ÂM, NĂM THỨ 2 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 19 May 2009, 09:38 AM
KẾT QUẢ THI MÔN LÍ THUYẾT DỊCH, NĂM THỨ 3 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 15 May 2009, 03:55 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 14 May 2009, 08:47 AM
THÔNG BÁO NỘP GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP, KHỐI 2+2, VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sun, 10 May 2009, 09:34 PM
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP, KHỐI 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 5 May 2009, 10:56 PM
THÔNG BÁO GỬI 2+2, VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 5 May 2009, 09:57 AM
THÔNG BÁO (GỬI MẠC BÌNH NGHỆ, 1VN-07) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 1 May 2009, 09:32 AM
THÔNG BÁO THI LẠI HỌC KÌ II, KHỐI 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 24 Apr 2009, 03:29 PM
THÔNG BÁO HỌP GVCN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Fri, 24 Apr 2009, 03:17 PM
THÔNG BÁO PHÚC TRA ĐIỂM Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 13 Apr 2009, 08:20 PM
ĐIỂM HỌC KÌ II, NĂM THỨ 4, KHỐI 2+2 VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 11 Apr 2009, 09:45 PM
THÔNG BÁO THI CUỐI KÌ MÔN NGỮ ÂM ( NĂM THỨ 2) VÀ MÔN LÍ THUYẾT DỊCH (NĂM THỨ 3) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 7 Apr 2009, 04:47 PM
THÔNG BÁO (GỬI HOÀNG SOÁI, LƯƠNG MẠNH MẠNH) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 7 Apr 2009, 04:38 PM
THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10-3 ÂM LỊCH, 6-4 DƯƠNG LỊCH) Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 31 Mar 2009, 10:40 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT KHÓA LUẬN TN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 30 Mar 2009, 10:51 AM
THỜI KHÓA BIỂU MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 28 Mar 2009, 08:49 AM
THÔNG BÁO Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 24 Mar 2009, 04:24 PM
Thông Báo thi chuyên đề Dịch, VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 24 Mar 2009, 04:20 PM
Lịch thi HK II, năm thứ 4, Khối VN-07 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 19 Mar 2009, 10:34 AM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Mon, 16 Mar 2009, 07:29 AM
Thông báo họp Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 13 Mar 2009, 12:44 PM
Chủ động thi trượt để kiếm điểm “đẹp” Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 12 Mar 2009, 12:43 PM
Điểm thi HKI năm học 2008-2009 (Năm thứ 3) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 19 Feb 2009, 11:02 AM
Điểm thi học kì I năm học 2008-2009 (Năm thứ 2) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 17 Feb 2009, 03:28 PM
Điểm thi học kì I năm học 2008-2009 (Năm thứ 1) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 17 Feb 2009, 03:27 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009! Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Sat, 24 Jan 2009, 07:02 PM
Thời khóa biểu học kì II năm học 2008-2009 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 16 Jan 2009, 03:09 PM
Điểm thi học kì I năm học 2008-2009 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 16 Jan 2009, 03:07 PM
Điểm giữa kỳ môn TH.Dịch I (Năm thứ 3) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 10 Dec 2008, 10:42 AM
Lịch thi lại tốt nghiệp năm 2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 9 Dec 2008, 04:12 PM
Không dám đối đầu, người thầy sẽ mất “vị thế” Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 18 Nov 2008, 11:00 AM
Thông báo gửi các GVCN Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 11 Nov 2008, 12:17 PM
Thông báo họp GVCN tháng 10 Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 29 Oct 2008, 02:12 PM
Thông báo về cuộc thi NÓI GIỎI TIẾNG VIỆT toàn quốc lần thứ II năm 2008 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 1 Đào Hà Ninh
Sun, 5 Oct 2008, 06:46 PM
Sinh viên Hàn Quốc Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 5 Oct 2008, 06:45 PM
Đi Hạ Long Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 5 Oct 2008, 06:37 PM
Phương pháp thành công của người lãnh đạo Picture of Vũ Ngọc Dung Vũ Ngọc Dung 0 Vũ Ngọc Dung
Sat, 4 Oct 2008, 08:00 PM
Xử sự thế nào trước những lời phê bình? Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 29 Sep 2008, 08:44 AM
Đi Hạ Long Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 29 Sep 2008, 08:43 AM
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu học của sinh viên năm thứ 1, thứ 2, thứ 3 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 8 Sep 2008, 09:48 AM
Trung Quốc “lạm phát” tiến sĩ Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 19 Aug 2008, 06:37 PM
Thông báo thời gian bắt đầu năm học 2008-2009 của khoa Việt Nam học Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 1 Đào Hà Ninh
Tue, 5 Aug 2008, 08:41 PM
Thông báo khai giảng Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 3 Aug 2008, 11:45 AM
Đón sinh viên mới Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 31 Jul 2008, 11:07 PM
Thông báo khẩn Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 31 Jul 2008, 10:59 PM
Thông báo về lễ tốt nghiệp khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 25 Jun 2008, 04:40 PM
Thông báo điểm thi tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp_2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 23 Jun 2008, 10:42 AM
Kỳ I: Những câu hỏi "muôn năm cũ" Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 2 TT Grass
Fri, 20 Jun 2008, 12:42 AM
Thông báo về việc họp tổng kết năm học 2007 - 2008 Picture of Lê Nguyệt Minh Lê Nguyệt Minh 0 Lê Nguyệt Minh
Tue, 17 Jun 2008, 10:34 AM
Thông báo thi tốt nghiệp năm 2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 28 May 2008, 05:22 PM
Vỉa hè Hà Nội Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 1 TT Grass
Thu, 22 May 2008, 11:21 PM
Điểm thi giữa kỳ môn Thực hành dịch II_khối 2+2VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 12 May 2008, 01:42 PM
Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 9 May 2008, 04:46 PM
Thông báo kết quả thi môn Chuyên đề dịch_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 6 May 2008, 01:30 PM
Kết quả cuộc thi Nói giỏi tiếng Việt Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 5 May 2008, 10:58 AM
Danh sach sinh viên tham gia vòng chung kết cuộc thi Nói giỏi tiếng Việt Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 22 Apr 2008, 02:58 PM
Thông báo về cuộc thi NÓI GIỎI TIẾNG VIỆT lần thứ nhất Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 21 Apr 2008, 05:51 PM
Thông báo ds sinh viên không đủ đk thi lần 1_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 11 Apr 2008, 04:50 PM
Thông báo thi HKII_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 4 Apr 2008, 02:44 PM
Điểm kiểm tra giữa kỳ môn dịch chuyên đề Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 26 Mar 2008, 08:50 AM
Họp GVCN tháng 03.2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 24 Mar 2008, 10:37 AM
Thông báo về việc làm khoá luận của sinh viên 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 20 Mar 2008, 09:44 AM
Lịch thi lại Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 18 Mar 2008, 01:26 PM
Thông báo Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 5 Mar 2008, 07:30 AM
Thời khoá biểu ngoại ngữ 2 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Mon, 3 Mar 2008, 08:32 PM
Thông báo khẩn Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 1 Đào Hà Ninh
Thu, 28 Feb 2008, 08:37 PM
Họp GVCN tháng 2/2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 27 Feb 2008, 04:01 PM
Chúc mừng năm mới! Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 3 Trang TinhTinh
Tue, 26 Feb 2008, 10:46 PM
Thông báo kết quả thi học kì I năm học 2007-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 22 Feb 2008, 05:13 PM
Thông báo điểm thi HKI 07-08_khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 1 Feb 2008, 12:51 PM
Thông báo về thời khoá biểu HKII Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 31 Jan 2008, 02:13 PM
Yêu... Hà Nội Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 30 Jan 2008, 09:47 AM
Thống kê chuyên cần Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 18 Jan 2008, 08:19 AM
Hướng dẫn sử dụng Moodle cho giáo viên Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 2 Nguyễn Thái Kiên
Thu, 3 Jan 2008, 05:07 PM
Thông báo về họp GVCN tháng 12 Picture of Lê Nguyệt Minh Lê Nguyệt Minh 0 Lê Nguyệt Minh
Mon, 24 Dec 2007, 04:18 PM
Cộng đồng mạng sinh viên tuyển nhân sự Picture of Tăng Bá Hoàng Tăng Bá Hoàng 0 Tăng Bá Hoàng
Wed, 19 Dec 2007, 11:07 PM
Thông báo thi lại tốt nghiệp_khối VN05 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 5 Dec 2007, 01:10 PM
Điểm thi giữa kỳ môn dịch viết Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 16 Oct 2007, 08:21 AM
Thông báo:v/v nhắc sv đóng học phí năm học 2007-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 1 Oct 2007, 12:55 PM
Về việc kiểm tra danh sách sinh viên Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 26 Sep 2007, 03:26 PM
Thông báo họp GVCN Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 21 Sep 2007, 11:59 PM
Thông báo thi lại khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 21 Sep 2007, 03:21 PM
Lễ khai giảng Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 12 Sep 2007, 10:43 AM
Thông báo Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 11 Sep 2007, 05:57 PM
Thông báo họp Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 9 Sep 2007, 09:19 PM
Thông báo về việc chuẩn bị khai giảng Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sat, 8 Sep 2007, 11:33 AM
Thông báo về việc chuẩn bị đón sinh viên mới Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Wed, 29 Aug 2007, 02:10 PM
Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp của khối VN-05 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 25 Jun 2007, 01:36 PM
Thông báo lịch thi tốt nghiệp Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 1
Sun, 24 Jun 2007, 08:01 PM
Hiện thực hoá sáng kiến "hai hành lang, một vành đai" Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Wed, 16 May 2007, 09:49 PM
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 8 Apr 2007, 09:55 PM
Giáo viên mắc “bệnh” nói đầy đủ chữ trong SGK Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sat, 31 Mar 2007, 12:37 PM
Một văn hóa mới cho hội nhập hôm nay Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Sat, 10 Mar 2007, 01:01 AM
Người Trung Quốc ăn Tết thế nào? Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 16 Feb 2007, 11:48 PM
Đi tù vì tội nghỉ học Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 11 Feb 2007, 02:00 PM
Việt Nam sẽ sớm trở thành con rồng châu Á Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Fri, 12 Jan 2007, 11:30 PM
Ngôn ngữ có đóng khuôn tư duy không? Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Fri, 12 Jan 2007, 11:25 PM
Việt Nam gia nhập WTO: Ước mơ và hy vọng Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 12 Jan 2007, 10:50 PM
Chúc mừng năm mới Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Mon, 1 Jan 2007, 12:08 AM
Tầm vóc Việt Nam mới từ những sự kiện lớn Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Mon, 1 Jan 2007, 12:07 AM
Lịch thi học kì I năm học 2006-2007! Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 26 Dec 2006, 05:04 PM
Tại sao Việt Nam trở thành con hổ mới ở châu Á? Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Tue, 26 Dec 2006, 12:52 AM
Tổng thống Bush đã ký thông qua PNTR với Việt Nam Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 21 Dec 2006, 09:25 AM
Thời khoá biểu mới Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 5 Dec 2006, 01:31 PM
Tâm thư của Bộ trưởng giáo dục nhân ngày 20/11 Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 27 Nov 2006, 11:28 AM
Về việc dùng từ ngữ Hán - Việt Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Sun, 26 Nov 2006, 10:21 PM
APEC - Việt Nam: Hơn cả một vị thế Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Wed, 22 Nov 2006, 03:38 PM
Việt Nam và Trung Quốc ký các hợp đồng hơn 1 tỷ USD Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 2 Nov 2006, 08:39 PM
Gia phả và nhà thờ họ Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 29 Oct 2006, 08:46 PM
Thông báo về việc đổi tên lớp Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Mon, 23 Oct 2006, 11:07 AM
Kiểm định - công cụ nâng cao chất lượng đại học Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 20 Oct 2006, 03:52 PM
Kế hoạch và danh sách giáo viên tham gia tập huấn mạng Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Tue, 10 Oct 2006, 10:58 PM
Thông báo về lớp bồi dưỡng giáo dục đại học Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Fri, 6 Oct 2006, 05:44 PM
Thông báo về cuộc thi sáng tác Logo Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Fri, 6 Oct 2006, 05:39 PM
Một ngày Hà Nội Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 3 Oct 2006, 02:54 PM
Các Bộ trưởng APEC bàn cách hỗ trợ DN vừa và nhỏ Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sat, 30 Sep 2006, 01:56 PM
Hội chứng “chập mạch” ở giảng đường Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Fri, 22 Sep 2006, 03:33 PM
CNTT là công cụ quan trọng, thiết thực với sự nghiệp giáo dục và y tế Picture of Nguyễn Thái Kiên Nguyễn Thái Kiên 0 Nguyễn Thái Kiên
Fri, 22 Sep 2006, 07:22 AM
7 chỉ thị của Bộ trưởng GD-ĐT với các trường đại học Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 10 Sep 2006, 11:10 PM
Việt Nam đã hoàn tất các yêu cầu gia nhập WTO Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Sun, 10 Sep 2006, 09:48 PM
Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Thu, 31 Aug 2006, 09:11 PM