HANU
 
 
Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2010-2014 VÀ HỆ HIỆP ĐỊNH CUBA
by VNH-Nguyen Hai Quynh Anh - Wednesday, 25 June 2014, 10:53 AM
 

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 2010-2014 và hệ Hiệp định Cuba sẽ được tổ chức vào lúc 7giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường lớn Đại học Hà Nội.

    Sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp thì  đăng ký với giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

Chú ý:

     Đúng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2014, những sinh viên đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp có mặt tại văn phòng Khoa để mặc "lễ phục tốt nghiệp". Yêu cầu các em có mặt đúng giờ.