HANU
 
 
Picture of Lê Văn Tấn
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
by Lê Văn Tấn - Monday, 16 March 2009, 07:29 AM
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

  KHOA VIỆT NAM HỌC

 


BẢN KẾ HOẠCH

V/V: Tổ chức Hội thảo Khoa học

 

Nhằm thiết thực tiến tới Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường (1959-2009) và Lễ kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa (2004-2009), Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học cán bộ giáo viên trong Khoa.

1. Thời gian (dự kiến): Thứ 3, ngày 02.06.2009

2. Nội dung: Hội thảo của Khoa tập trung vào các nội dung sau đây:

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học cho người nước ngoài;

- Các vấn đề về chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt và các chuyên ngành bằng tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Cải tiến chương trình, nội dung các môn học tại Khoa;

- Các vấn đề về dịch và đào tạo dịch cho sinh viên nước ngoài;

- Các vấn đề về quản lí sinh viên;

- Kết quả nghiên cứu chuyên môn;

- Các vấn đề khác có liên quan.

3. Đối tượng tham gia

Khoa khuyến khích tất cả các giáo viên, cán bộ trong Khoa, các giáo viên mời giảng, hợp đồng trong và ngoài Khoa viết bài tham gia Hội thảo.

4. Yêu cầu về trình bày và gửi bài:

- Bài viết chưa công bố và gửi in ở bất kì hội thảo và tạp chí, báo nào;

- Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, độ dài không hạn chế, font chữ Unicode, cỡ chữ 12, line spacing 1.5, Các ký hiệu công thức rõ ràng chính xác, ảnh và hình vẽ rõ ràng, để đúng chỗ có đánh số và chú thích.

- Các thuật ngữ khoa học viết theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hay thuật ngữ chưa được dùng rộng rãi, cần chú thích bằng tiếng mà thuật ngữ xuất xứ ở bên cạnh.

- Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu có liên quan tới báo cáo, tránh ghi tài liệu một cách chung chung và được ghi theo quy cách như sau:

+ Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tổng số trang.

Thí dụ:

[1] Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân (chủ biên), Địa chí Cổ Loa, NXB Hà Nội, Hà Nội, 2007, 670 tr.

+ Đối với các tài liệu là tạp chí: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí (in nghiêng), Nơi xuất bản, tập, số, năm xuất bản, trang trích đẫn. Thí dụ:

[2] Nguyen Hoa, Tran Hoai Phuong, Changing for the better: Challenges and Opportunities, VNU Journal of Science, Foreign Languages, Vol. 23, No 2, 2007, p. 67-68.

5. Thời gian nhận bài và cách thức tổ chức hội thảo:

- Các báo cáo gửi về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 25.05.2009.

- Các báo cáo sau khi Ban Tổ chức nhận được sẽ tiến hành biên tập sơ bộ và in thành một cuốn Kỷ yếu Hội thảo gửi tới tất cả các thành viên tham gia. Nếu thời gian Hội thảo cho phép thì tất cả các báo cáo đều được trình bày tại Hội thảo để các thành viên tham gia cùng thảo luận, nâng cao hơn chất lượng chuyên môn của Hội thảo.

6. Địa chỉ nhận bài:

Gửi trực tiếp báo cáo (1 bản in và file soạn thảo) cho đ/c Lê Văn Tấn; có thể gửi qua email letandhhn@yahoo.com, ĐT: 01238159729

7. Ban Tổ chức Hội thảo:

1. TS. Lê Đình Tư - Trưởng ban

2. TS. Đào Thị Hà Ninh - Phó ban

3. Lê Văn Tấn - Thư ký

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA VIỆT NAM HỌC